THESIS

Doctoral Thesis:

 1. Doğan Gezer, Su türbini hız regülatörleri için model referanslı uyarlamalı denetim eklentilerinin geliştirilmesi, Danışmanlar: Yiğit Taşcıoğlu, Kutay Çelebioğlu, 2018.

 2. Ece Aylı, Francis tipi türbinlerin sayısal yöntemler ile tasarımı, parametre optimizasyonu ve model testlerinin sayısal alt yapısının geliştirilmesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2016.

 

Master's Thesis:

 1. Mehmet Ali Çetintaş, Investıgatıon Ofinteraction Between Pressure Relief Valve And Turbines During A Transıent Flow In A Hydropower Plant.

 2. Yağmur Tuğba Ünal, Bir Francis türbin performansının, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve saha verimlilik ölçümleriyle incelenmesi, Danışman: Selin Aradağ, 2020.

 3. Oğuzhan Ulucak, Rehabilitation Of Old Francis Turbines Using Reverse Engineering And Computational Fluid Dynamics Simulations, Çankaya Üniversitesi, 2020.

 4.  Efe Barbaros, Feasibility of pumped-storage hydraulic systems based on hourly variation of electricity prices, Orta Dogu Teknik Üniversitesi, 2019.

 5. Ferdi Besni, Francis tipi türbin modelinin performans testlerinin gerçekleştirilmesi ve sayısal sonuçların test sonuçlarıyla doğrulanması, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2018.

 6. Alev Elikalfa Köksal, Francis tipi hidrotürbin ayar kanadı ve çarkının hesaplamalı akışkanlar dinamiği bazlı eniyilemesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Erdem Acar, 2017.

 7. Gülsevim Sepetci, Kepez hidroelektrik santralinin saha ölçümleri ve sayısal bazlı hidrolik analizi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2017.

 8. Burak Altıntaş, Su türbinlerinde kavitasyon karakteristiklerinin sayısal olarak incelenmesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2017.

 9. Fevzi Büyüksolak, Su türbini deney düzeneği bileşenlerinin tasarımı ve deneysel doğrulama çalışmaları, Danışmanlar: Yiğit Taşcıoğlu, Kutay Çelebioğlu, 2017.

 10. Alper Kaplan, Francis tipi türbin çarkının tersine mühendislik ile tasarımı ve rehabilitasyonu, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2016.

 11. Hüseyin Çetintürk, Boru içerisinde Francis tipi türbin tasarımı, Danışmanlar: Selin Aradağ, Yiğit Taşcıoğlu, 2016.

 12. Gizem Demirel, Su türbinleri için dirsek tipi emme borusunun had tabanlı tasarımı ve eniyilemesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Erdem Acar, 2016.

 13. Berat Çağrı Kavurmacı, Su türbini testleri için deney düzeneği tasarımı, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2015.

 14. Fatma Ayancık, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yardımıyla su türbini çarkı tasarımı ve eniyilemesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Erdem Acar, 2014.

 15. Fatma Zeynep Aytaç, Su türbini ayar kanadı tasarım sistemi geliştirilmesi ve çeşitli Francis tipi türbinler için uygulanması, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2014.

 16. Hasan Akın, Su türbini tasarımı amaçlı sayısal yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2014.

 17. Ülkü Ece Aylı, Süpersonik kavitelerdeki akışın sayısal analizi, Danışman: Selin Aradağ, 2012.

 18. Mehmet Yıldız, Design and performance analysis of a pump-turbine system using computational fluid dynamics, Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Danışman: Kutay Çelebioğlu, 2011.