HİDRO, Kalkınma Bakanlığı’nın 10 milyon TL’lik finansal desteği ve TOBB’un insan kaynağı ve laboratuvar binası katkılarıyla TOBB ETÜ yerleşkesinde kurulmuştur. Su türbinlerinin mekanik ve hidrolik tasarımlarının, imalat ve kalite kontrol adımlarıyla uluslararası standartlara uygun model testlerinin ve tersine mühendislik, ölçüm ve devreye alma gibi farklı saha hizmetlerinin tek çatı altında yapılabileceği bağımsız bir araştırma merkezidir. Eylül 2011 yılında; proje yürütücüsü Prof. Dr. Selin Aradağ, proje koordinatörü Doç. Dr. Kutay Çelebioğlu ve kontrol, imalat, ölçüm sorumlu danışmanı Doç. Dr. Yiğit Taşcıoğlu önderliğinde başlayan proje sürecinde merkezin üç ana biriminden birisi olan Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı 2013 yılında hazır hale getirilerek kullanıma açılmıştır. Model Türbin Test Düzeneğinin de 2016 yılında faaliyete girmesiyle HİDRO tam kapasite olarak çalışmalarına başlamıştır.

Şubat 2015 – Mart 2021 yılları arasında TÜBİTAK KAMAG desteği ile Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin Yerli İmkanlarla Rehabilitasyonu (MİLHES) Projesi’nde türbin tasarımı, model testi ve imalatından sorumlu partner olarak yer almıştır. Kepez-1 Hidroelektrik Santrali’nde yapılan projede santralin verimliliği arttırılırken gelecekte kurulacak olan yeni barajların da maliyeti düşürülmüştür. Proje kapsamında en baştan tasarlanan düşey tip francıs türbini ve bağlantılı olduğu jeneratör, hız regülatörü, ikaz sistemi, mekanik bileşenler ve tüm yardımcı bileşenler milli hidroelektrik santralinin temelini oluşturmuştur. 2019 yılında başarı ile tamamlanarak ünite devreye alınmış ve halen enerji üretimine devam etmektedir.

Ekibimiz; 16 kişiden oluşup farklı uzmanlık dallarında öğretim üyeleriyle, yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırmacılarla ve TOBB ETÜ ortak eğitim programı kapsamında lisans öğrencileriyle aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışmalarda bulunarak teorik bilgiyi merkezin sahip olduğu teknolojik altyapı ve deneysel imkanlarla destekleyerek uygulamada kullanmaktadır. Merkez, üniversite bünyesindeki bu kazanımları iş birliği yaptığı kamu kuruluşları ve özel sektör firmaları ile paylaşarak ve yapılan projelerde gerçekleyerek Türkiye’de özellikle su türbinleri tasarımı konusunda yetersiz olan bil-yap’ın TOBB ETÜ’nün misyon edindiği üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde geliştirilmesini hedeflemektedir.