TEZLER

Doktora Tezleri:

 1. Doğan Gezer, Su türbini hız regülatörleri için model referanslı uyarlamalı denetim eklentilerinin geliştirilmesi, Danışmanlar: Yiğit Taşcıoğlu, Kutay Çelebioğlu, 2018.

 2. Ece Aylı, Francis tipi türbinlerin sayısal yöntemler ile tasarımı, parametre optimizasyonu ve model testlerinin sayısal alt yapısının geliştirilmesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2016.

 

Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Yağmur Tuğba Ünal, Bir Francis türbin performansının, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve saha verimlilik ölçümleriyle incelenmesi, Danışman: Selin Aradağ, 2020.

 2. Mustafa Can Güçlü, Uçak kanadı üzerindeki akışın aerodinamik performans analizi ve kontrolü, Danışman: Selin Aradağ, 2019.

 3. Kübra Asena Gelişli, Süpersonik kavite akışının aktif ve pasif yöntemlerle kontrolü, Danışman: Selin Aradağ, 2019.

 4. Kasım Enes Kalın, Hibrit yapılı bir manyetoreolojik frenin sayısal yöntemlerle tasarımı ve deneysel incelenmesi, Danışman: Yiğit Taşcıoğlu, 2018.

 5. Elçin Ceren Yaldır, Mach 1.5 süpersonik kavite akışının açık kaynak yazılımla hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri ve sonuçların ticari yazılım simülasyonları ile karşılaştırılması, Danışman: Selin Aradağ, 2018.

 6. Ferdi Besni, Francis tipi türbin modelinin performans testlerinin gerçekleştirilmesi ve sayısal sonuçların test sonuçlarıyla doğrulanması, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2018.

 7. Alev Elikalfa Köksal, Francis tipi hidrotürbin ayar kanadı ve çarkının hesaplamalı akışkanlar dinamiği bazlı eniyilemesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Erdem Acar, 2017.

 8. Gülsevim Sepetci, Kepez hidroelektrik santralinin saha ölçümleri ve sayısal bazlı hidrolik analizi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2017.

 9. Burak Altıntaş, Su türbinlerinde kavitasyon karakteristiklerinin sayısal olarak incelenmesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2017.

 10. Fevzi Büyüksolak, Su türbini deney düzeneği bileşenlerinin tasarımı ve deneysel doğrulama çalışmaları, Danışmanlar: Yiğit Taşcıoğlu, Kutay Çelebioğlu, 2017.

 11. Alper Kaplan, Francis tipi türbin çarkının tersine mühendislik ile tasarımı ve rehabilitasyonu, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2016.

 12. Hüseyin Çetintürk, Boru içerisinde Francıs tipi türbin tasarımı, Danışmanlar: Selin Aradağ, Yiğit Taşcıoğlu, 2016.

 13. Gizem Demirel, Su türbinleri için dirsek tipi emme borusunun had tabanlı tasarımı ve eniyilemesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Erdem Acar, 2016.

 14. Burak Mert, Bir endüstriyel robotun insan kolu hareketlerinin derinlik haritası ile algılanmasıyla kontrolü, Danışman: Yiğit Taşcıoğlu, 2016.

 15. Bilal Burak Doğan, Yenilikçi soğutma kulesi tasarımına yönelik hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmaları, Danışman: Selin Aradağ, 2015.

 16. Berat Çağrı Kavurmacı, Su türbini testleri için deney düzeneği tasarımı, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2015.

 17. Fatma Ayancık, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yardımıyla su türbini çarkı tasarımı ve eniyilemesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Erdem Acar, 2014.

 18. Fatma Zeynep Aytaç, Su türbini ayar kanadı tasarım sistemi geliştirilmesi ve çeşitli Francis tipi türbinler için uygulanması, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2014.

 19. Hasan Akın, Su türbini tasarımı amaçlı sayısal yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, Danışmanlar: Selin Aradağ, Kutay Çelebioğlu, 2014.

 20. Yasin Genç, Plakalı ısı değiştirgeçlerinin had simülasyonlarının yapılması ve deneysel verilerle doğrulanması, Danışmanlar: Selin Aradağ, 2014.

 21. Ece Özkaya, Plakalı ısı değiştirgeçlerinde plakaya bağımlı ısı transferi modellemesi, Danışmanlar: Selin Aradağ, Sadık Kakaç, 2014.

 22. İbrahim Yılmaz, Lazer enerjisinin sesüstü kavite akışına etkilerinin düşük dereceli modelleme yardımı ile sayısal analizi, Danışmanlar: Selin Aradağ, 2013.

 

MAKALELER, KONFERANSLAR VE BİLDİRİLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Celebioglu, K., Roughness coefficent of a highly calcinated penstock, Teknik Dergi, Vol. 30(4), pp. 9309-9325, 2019.

 2. Gezer, D., Tascioglu, Y., Celebioglu, K., Speed control of hydraulic turbines for grid synchronization using simple adaptive add-ons, Measurement and Control, Vol. 51(7-8), pp. 276-284, 2018.

 3. Ayancik, F., Acar, E., Celebioglu, K., Aradag, S., Simulation-based design and optimization of Francis turbine runners by using multiple types of metamodels, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 231 (8), pp. 1427-1444, 2017.

 4. Celebioglu, K., Altintas, B., Aradag, S., Tascioglu, Y., Numerical research of cavitation on Francis turbine runners, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 42 (28), pp.17771-17781, 2017.

 5. Demirel, G., Acar, E., Celebioglu, K., Aradag, S., Cfd-driven surrogate-based multi-objective shape optimization of an elbow type draft tube, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 42 (28), pp.17601-17610, 2017.

 6. Kavurmaci, B., Celebioglu, K., Aradag, S., Tascioglu, Y., Model testing of Francis type hydraulic turbines, Measurement and Control, Vol. 50 (3), pp.70-73, 2017.

 7. Aradag, S., Akin, H., Celebioglu, K., CFD based design of a 4.3 MW Francis turbine for improved performance at design and off-design conditions, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 31 (10), pp. 5041,5049, 2017.

 8. Aradag, S., Gelisli, KA., Yaldir, EC., Aradag, S., Effects of active and passive control techniques on Mach 1.5 cavity flow dynamics, International Journal of Aerospace Engineering, Vol. 2017, 2017.

 9. Ayli, E., Celebioglu, K., Aradag, S., “Determination and generalization of the effects of design parameters on Francis turbine runner performance”, Engineering Applications od Computational Fluid Mechanics, Vol 10 (1), pp. 547-566, 2016.

 10. Ayancik, F., Aradag, U., Ozkaya, E., Celebioglu, K., Unver, O., Aradag, S., Hydroturbine Runner design and manufacturing, International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 1., No.2, pp. 162-165, 2013.

 11. Yilmaz, I., Aradag, S., Aradag, S., Numerical laser energy deposition on supersonic cavity flow and sensor placement strategies to control the flow, The Scientific World Journal, Vol. 2013, 2013.

 12. Yilmaz, I., Ayli, E., Aradag, S., Aradag, S., Investigation of the effects of length to depth ratio on open supersonic cavities using CFD and proper orthogonal decomposition, The Scientific World Journal, Vol. 2013, 2013.

 13. Yilmaz, I., Aradag, S., Aradag, S., An Assessment of the Effects of Laser Energy Deposition for Cavity Flows, International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, pp. 158-161, 2013.

 14. Yilmaz, I., Ayli, E., Aradag, S., Aradag, S., A Review of Control Methods for Cavity Flows and Feasibility of Laser Energy Deposition as an Actuator, International Journal of Flow Control, Vol. 4, pp. 29-46, 2012.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Celebioglu, K., Yılmaz, F. Z., Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 26(4), pp. 666-673, 2020.

 2. Celebioglu, K., Kaplan, A., Development and implementation of a methodology for reverse engineering design of Francis turbine runners, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 25(4), pp. 430-439, 2019.

 3. Celebioglu, K., Aradağ Çelebioğlu, S., Altıntas, B., Ayli, E., Rehabilitation of Francis turbines of power plants with computational methods, Hittite Journal of Science and Engineering, Vol. 5(1). pp. 37-48, 2018.

 

Konferanslar, bildiriler:

 1. Unal, Y., T., Buyuksolak, F., Altintas, B., Celebioglu, K., Ayli, E., Ulucak, O., Aradag, S., “Investigation of a Francis turbine performance using CFD and site efficiency measurements”, ECRES 8th European Conference on Renewable Energy Systems, 2020.

 2. Gelisli, K. A., Aradag Çelebioğlu, S., Özer, M. B., Aradag Çelebioğlu, S., Taşcıoğlu, Y., Taşcıoğlu, Y., “Active and passive control of supersonic cavity flow”, ICMSCE 2019, 3rd International Conference on Mechatronics Systems and Control Engineering, Nice, France, 2019.

 3. Gelisli, K. A., Aradag, S., Özer, M. B., Aradag, S., Taşcıoğlu, Y., Taşcıoğlu, Y., “Computational fluid dynamics and proper orthogonal decomposition based control of flow over supersonic cavities”, 25th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2019.

 4. Celebioglu, K., Altintas, B., Tascioglu, Y., Aradağ Çelebioğlu, S., “CFD based design and prediction of performance for hydraulic turbines”, ICCE 2018 16th International Conference on Clean Energy, 2018,

 5. Besni, F., Büyüksolak, F., Çelebioğlu, K., Aradağ Çelebioğlu, S., Taşcıoğlu, Y. “Performance tests of Francis type hydraulic turbines”, ECRES 6th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Türkiye, 2018.

 6. Yuksel, O., Celebioglu, K., Aradag, S. Tascioglu, Y., Pehlivan, A.S., Sahin, C., “Shaft line design of a Francis turbine-Generator system for the rehabilitation of an existing hydroelectric power plant, 8th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, ICMAE, 2017.

 7. Elikalfa, A., Celebioglu, K., Acar, E., Aradag, S., “Parametric optimization of a Francis turbine runner”, ECRES 5th European Conference on Renewable Energy Sytems, 2017.

 8. Aradag Çelebioğlu, S., Gelisli, K. A., Aradag Çelebioğlu, S., “Passive control of supersonic cavity flow oscillations”, 8th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, 2017.

 9. Kalın, K. E., Aradag Çelebioğlu, S., Aradag Çelebioğlu, S., Taşcıoğlu, Y., Taşcıoğlu, Y., “Design optimization of a new hybrid MR brake”, 2017 International Conference on Mechatronics Systems and Control Engineering, Kayseri, Turkey, 2017.

 10. Kalın, K. E., Taşcıoğlu, Y., Aradag Çelebioğlu, S., Aradag Çelebioğlu, S., “Design optimization of a new hybrid MR brake”, International Conference on Mechatronics Systems and Control Engineering.

 11. Cetinturk, H., Celebioglu, K., Tascioglu, Y., Aradag, S., Inline pipe Francis turbine design, Machines, Technologies, Materials (MTM), 2016.

 12. Buyuksolak, F., Celebioglu, K., Tascioglu, Y., Aradag, S., “Design of a Test Cell for Model Hydraulic Turbines”, Machines, Technologies, Materials (MTM), 2016.

 13. Ayli, E., Celebioglu, K., Aradag, S., “CFD based hill chart construction and similarity study of prototype and model Francis turbines for experimental tests”, HEFAT 2016, 2016.

 14. Sepetci, G., Cetinturk, H., Ozkan, S. Y., Yuksel, O., Karadeniz, C., Celebioglu, K., Tascioglu, Y., Aradag, S., “Conceptual design of a hydroelectric power plant for a rehabilitation project”, HEFAT 2016, 2016.

 15. Demirel, G., Acar, E., Celebioglu, K., Aradag, S., “CFD driven surrogate based multiobjective shape optimization of an elbow type draft tube”, ECRES 4th European Conference on Renewable Energy Sytems, 2016.

 16. Altintas, B., Celebioglu, K., Aradag, S., “Investigation of cavitation properties of a Francis turbine runner”, ECRES 4th European Conference on Renewable Energy Sytems, 2016.

 17. Demirel, G., Ayli, E., Celebioglu, K., Tascioglu, Y., Aradag, S., “Experimental determination of cavitation characteristics of hydraulic turbines, World Congress on Engineering, 2015.

 18. Kaplan, A., Cetinturk, H., Celebioglu, K., Aradag, S., “Reverse engineering design of a hydraulic turbine runner”, World Congress on Engineering, 2015.

 19. Ayli, E., Kaplan, A., Cetinturk, H., Demirel, G., Celebioglu, K., Aradag, S., “CFD Analysis of 3D flow for 1.4 MW Francis turbine and model turbine manufacturing”, 35th Computers and Information in Engineering Conference, 2015.

 20. Dogan, B., Yilmaz, I., Polat, O., Karabulut, O., Ural, A., Uludag, Y., Aradag, S., Aradag, S., “A combined experimental and computational study for the design of a low water consumption cooling tower”, ASME 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA) (Vol.2), 2014.

 21. Kavurmaci, B., Aytac, Z., Akin, H., Ayancik, F., Celebioglu, K., Aradag, S. “Design and analyses of a pressure reducing valve integrated to a Francis turbine for a pre-existing penstock, The International Congress and Trade Fair on Small Hydropower (Hidroenergia 2014), 2014.

 22. Aytac, Z., Kavurmaci, B., Celebioglu, K., Aradag, S., Tascioglu, Y., “TOBB ETU Hydro Research Center: Capabilities and challenges”, The International Congress and Trade Fair on Small Hydropower (Hidroenergia 2014), 2014.

 23. Ayli, E., Kavurmaci, B., Celebioglu, K., Aradag, S., “Design and construction of an experimental test rig for hydraulic turbines”, ASME 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, 2014.

 24. Cetinturk, H., Aytac, Z., Tascioglu, Y., Celebioglu, K., Aradag, S., “Design of a flow diverter mechanism for a hydroturbine experimental test rig”, ASME 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2014), 2014.

 25. Ayancik, F., Celebioglu, K., Aradag, S., “Parametrical and theoretical design of a Francis turbine runner with the help of computational fluid dynamics”, 10th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 2014.

 26. Akin, H., Celebioglu, K., Aradag, S., “A CFD-Based Design Methodology for Hydraulic Turbines Applied to A Case Study in Turkey”, 10th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 2014.

 27. Kaplan, A., Cetinturk, H., Demirel, G., Ayli, E., Celebioglu, K, Aradag, S., “CFD Aided Design and Production of Hydraulic Turbines, 67th Annual Meeting of APS Division of Fluid Dynamics, 2014.

 28. Ayli, E., Kavurmaci, B., Cetinturk, H., Kaplan, A., Celebioglu, K., Aradag, S., Tascioglu, Y., “Design and Construction of a Hydroturbine Test Facility”, 67th Annual Meeting of APS Division of Fluid Dynamics, 2014.

 29. Mert, B., Aytac, Z., Tascioglu, Y., Celebioglu, K., Aradag, S., “Design of an Adaptive Power Regulation Mechanism and a Nozzle for a Hydroelectric Power Plant Turbine Test Rig”, 67th Annual Meeting of APS Division of Fluid Dynamics, 2014.

 30. Ayancik, F., Demirel, G., Celebioglu, K., Acar, E., Aradag, S., “CFD Aided Design and Optimization of Hydraulic Turbines”, 67th Annual Meeting of APS Division of Fluid Dynamics, 2014.

 31. Aylı, E., Kıyıcı, F., Bayer, O., Aradag, S., Aradag, S., “Experımental ınvestıgatıon of heat transfer and pressure drop over rectangular profıle fıns placed ın a square channel”, Proceedings of CONV-14: International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer, Kusadasi, Turkey, 2014.

 32. Ozkaya, E., Aradag, S., Kakac, S., Aradag, S., “CFD aided design of heat transfer plates for gasketed plate heat exchangers”, ASME 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA) (Vol.3), 2014.

 33. Ayancik, F., Aradag, U., Ozkaya, E., Celebioglu, K., Unver, O., Aradag, S., "Hydroturbine Runner design and manufacturing", 2nd International Conference on Fluid Dynamics and Thermodynamics (FDTT 2013), 2013.

 34. Kavurmaci, B., Akin, H., Ayli, E., Celebioglu, K., Aradag, S.,"Design of an Experimental Test Stand for Francis Type Hydraulic Turbines", 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, 2013.

 35. Akin, H., Aytac, Z., Ayancik, F., Ozkaya, E., Arioz, E., Celebioglu, K., Aradag, S., "A CFD Aided Hydraulic Turbine Design Methodology Applied to Francis Turbines", 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, 2013.

 36. Ayli, E., Kavurmaci, B., Akin, H., Aytac, Z., Ayancik, F., Aradag, U., Mert, B., Celebioglu, K., Aradag, S., Unver, O., Tascioglu, Y., "Su Türbini Tasarımı ve Testleri Merkezi", Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Konferansı (ULIBTK 2013), 2013.

 37. Gezer, D., Unver, O., Tascioglu, Y., Celebioglu, K., Aradag, S., “Design and Simulation of a SCADA system using SysML and Simulink, ICRERA 2013, 2013.

 38. Aytac, Z., Ozkaya, E., Akin, H., Ayancik, F., Celebioglu, K., Aradag, S., Ozmen, A., Adas, A., Pala, R., Kemikli, M., Cora, A., “Utilization of CFD Tools for the rehabilitation of an existing hydroelectric power plant”, 7th International Advanced Technologies Symposium, 2013.

 39. Ozkaya, E., Genç, Y., Aradağ Çelebioğlu, S., Kakac, S., Aradağ Çelebioğlu, S., “CFD Simulations of Chevron Type Plate Heat Exchangers and Validation with Experimental Data”, 7th Climamed Conference, 2013.

 40. Aradağ Çelebioğlu, S., Aradag, U., Mert, B., Demirel, G., Uludağ, S., Unver, O., Aradağ Çelebioğlu, S., “A framework for a multiagent-based virtual enterprise with a microgrid energy market model”, 11th Global Conference on Sustainable Manufacturing, 2013.

 41. Aradağ Çelebioğlu, S., Yılmaz, I., Aradağ Çelebioğlu, S., “Effects of Duration of Laser Energy Deposition on Supersonic Cavities and Sensor Placement Strategies for Flow Control”, 7th Ankara International Aerospace Conference, 2013.

 42. Yilmaz, I., Ayli, E., Aradağ Çelebioğlu, S., Aradağ Çelebioğlu, S., “Reduced order modeling for supersonic cavity flows”, 10th WSEAS International Conference on Fluid Mechanics, 2013.

 43. Ayancık, F., Aytac, Z., Gur, B., Akyol, M., Cakmak, A., Celebioglu, K., Unver, O., Aradag, S., "Design and Manufacturing of Flow Control Blades for Hydraulic Turbines", International Conference on Machine Design and Production (UMTIK), 2012.

 44. Genc, Y., Aradag, S., Celebioglu, K. Unver, O., Durlu, N., Tascioglu, Y., "Center of Excellence for Design, Manufacturing and Performance Tests of Model Hydraulic Turbines", The 10th Global Conference on Sustainable Manufacturing (GCSM), 2012.

 45. Ozkaya, E., Akin, H., Kavurmaci, B. C., Celebioglu, K., Aradag, S., "CFD Aided Design of Hydraulic Turbines through University-Industry Collaboration", 2. Mühendislik Eğitim Uluslararası Konferansı (MEUK), 2012.

 46. Aradağ Çelebioğlu, S., Ayancik, F., Aytac, Z., Gur, B., Akyol, M., Cakmak, A., Celebioglu, K., Aradağ Çelebioğlu, S., “Design and Manufacturing of Flow Control Blades for Hydraulic Turbines”, International Conference on Machine Design and Production (UMTIK), 2012.

 47. Yilmaz, I., Ayli, E., Aradag, S., Aradag, S., “Control of supersonic cavity flow”, 6th International Conference on Thermal Engineering Theory and Applications, 2012.

 48. Ozkaya, E., Aradag, S., Kakac, S., Aradag, S., “Comparison of CFD predictions and experimental correlation based computer program results for gasketed plate heat exchangers”, 6th International Conference on Thermal Engineering Theory and Applications, 2012.

 49. Aradağ Çelebioğlu, S., Ayli, E., Aradağ Çelebioğlu, S., “İki Boyutlu Süpersonik Kavite Akışı Simülasyonu”, ULIBTK’11 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2011.